Den Danske Ordbog

Den danske ordbog

Adgang
Fri adgang
Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag.

Ordbogen afspejler i vid udstrækning sproget sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne. Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug.

Tip: Hjælp til søgning

Beskrivelser

  • Alfabetisering, ordklasser, bøjning, udtale, oprindelse,
  • Betydningsangivelser: rækkefølge, struktur, underbetydninger
  • Brugsbestemmelser: slang, jargon, fagmarkering, overført brug, ordklasseskift
  • Betydningsbeskrivelse, tilføjelse til betydningen
  • Sprogbrugsoplysninger: alder, geografi, udbredelse, tale-/skriftsprog, teksttype, valør, kommunikationssituation, datering, historiske forhold, korrekthed
  • Betydningsrelationer: forkortelse, symbol, synonym, antonym, beslægtede ord
  • Grammatiske oplysninger: konstruktion, hjælpeverbum, oplysninger om bøjning og form
  • Eksempler: sprogbrugseksempler, citater, kildeangivelser
  • Faste udtryk: typer, placering, tryk
  • Orddannelser: afledninger, sammensætninger, andre dannelser

TIP: Til din smartphone: Ordbogen fås som app til både iPhone og Android. App'en giver dig nem og hurtig adgang til den mest udtømmende beskrivelse af det moderne danske ordforråd.