Ordbog over det Danske Sprog

Ordbog over det Danske Sprog

Adgang
Fri adgang
Dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950.

Ordbog over det danske Sprog (ODS) kaldes også 'Den store danske ordbog'.

Den dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang. I opslagene vises mange citatater; citaterne har hovedvægten på periodens klassiske forfatterskaber, fra Holberg til Rifbjerg, men indeholder også stof fra aviser, fagbøger, blade m.m.

Tip: Hjælp til søgning

Tip til din smartphone

'Ordbog over det danske Sprog' findes også som app! Alle ordene er med, lige til at tage i lommen og i en visning som passer til skærmen på telefon og tablet.