Dialogmøder - kom og sig din mening om dit bibliotek!
Kom og sig din mening om dit bibliotek!

Dialogmøder - kom og sig din mening om dit bibliotek!

02.10.19
Følgende biblioteker inviterer til dialogmøder i efteråret

Allinge: Torsdag d. 24. oktober kl. 17-18

Gudhjem:  Tirsdag d. 29. oktober kl. 18-19

Rønne: Onsdag d. 30. oktober kl. 18-19

Svaneke:  Torsdag d. 7. november kl. 17-18

Nexø: Tirsdag d. 12. november kl. 16-17

Hasle: Torsdag den 14. november kl. 17-18

Du vil møde bibliotekschef Jon Madsen, repræsentanter for det faste personale og evt. politikerne, som hører til folkebibliotekernes område, fra Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget.

På dagsorden vil bl.a. være status på de ting vi drøftede ved det seneste dialogmøde, biblioteksstatistik og andre relevante emner.

NB! Dialogmøde ved Aakirkeby blev senest afholdt i juni måned, og det næste vil derfor først finde sted til foråret.