Bibliotekernes strategiprojekt - her er vi i processen!
Vær med til at sætte retning for Bornholms Folkebiblioteker

Nyt fra bibliotekets strategiprojekt

15.03.23
Du kan være med til at påvirke strategiarbejdet

Hvad er godt bibliotekstilbud for dig, for din nabo? De allerfleste borgere på Bornholm kommer igennem deres liv i berøring med folkebibliotekerne, mange kommer endda jævnligt.

På Bornholms Folkebiblioteker sætter vi en ære i at kunne levere et tidssvarende og visionært bibliotekstilbud, og derfor vil vi gerne høre borgernes mening. Hvad er et godt bibliotekstilbud og hvordan skal fremtidens bornholmske bibliotekstilbud skrues sammen, så det tilgodeser borgernes behov bedst muligt?

Kom og sig din mening

I løbet af foråret afholder vi 3 arrangementer, hvor vi spørger borgerne om deres ønsker og visioner for fremtidens bornholmske bibliotekstilbud:

  • 18. marts: Vi inviterer børnefamilierne til indvielse af vores nyindrettede børnebibliotek i Rønne og ud over hygge og musik får de voksne mulighed for at give os gode ideer med på vejen
     
  • 23. marts:  Vi tager en snak med de unge på Campus Bornholm og sidst men ikke mindst:
     
  • 2. maj:  Vi inviterer ’hele Bornholm’ til et fyraftensmøde om fremtidens tilbud

Ved mødet d. 2. maj inviterer vi alle interesserede borgere, politikere, foreninger og interessegrupper til et åbent inspirations- og debatmøde om hvad fremtidens bibliotekstilbud bør indeholde. Du kan forvente paneldebat, spændende oplæg og en forhåbentlig livlig debat blandt de fremmødte. 

I løbet af foråret kan du også møde et spørgeskema fra os via hjemmeside og Facebook: Giv den gas, sig din mening og drøm stort!

 

Spørgsmål: Projektleder, bibliotekar Julie Elisabeth Blædel, e-mail julie.elisabeth.blaedel@brk.dk eller tlf. 5692 6800.