Åbningstider Åbningstider

I DAG (ALLE DAGE)  

Selvbetjente biblioteker
Er du 15 år eller ældre kan du få adgang med dit lånerkort alle dage kl. 7-22.

Bornholms Ø-arkiv

Dansk Dansk English English
Mødelokaler

Bornholms Folkebiblioteker stiller lokaler til rådighed for foreninger m.fl. Fritids- og Kulturudvalget har vedtaget flg. retningslinier for benyttelse af mødelokalerne:


1. Institutioner og almennyttige foreninger med godkendte vedtægter kan vederlagsfrit få mødelokaler stillet til rådighed på Bornholms Folkebiblioteker. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed hvad enten der opkræves entre eller ej, under forudsætning af at der er tale om et ikke-kommercielt arrangement.

2. Ved ønske om en benyttelse af lokalerne, som er forbundet med udgifter for biblioteket, kan der dog pålægges et gebyr for benyttelsen, der svarer til bibliotekets udgifter.

3. Andre organisationer end nævnt i pkt. 1 samt enkeltpersoner kan efter anmodning få stillet mødelokaler til rådighed for offentligt tilgængelige arrangementer mod betaling, såfremt lokalerne ikke er optaget til andet formål. Anmodningerne vurderes i hvert enkelt tilfælde, og tvivlstilfælde forelægges bibliotekschefen til afgørelse.

4. Ved kommercielle arrangementer opkræves altid betaling, uanset hvem der er arrangør.

5. Bibliotekerne stiller ikke lokaler til rådighed for arrangementer af privat karakter.

6. Taksterne for lokaleleje er flg.:

  • Almindeligt mødelokale, pr. time: 100 kr.
  • Mødesal, pr. time: 200 kr.
  • Kommercielt arrangement, pr. time: 400 kr.

 

Lokaler du kan bestille

Der er adgang til lokalerne i tidsrummet kl. 7–22 alle dage.

3 mødelokaler med plads til 20 personer

Mødesal med plads til max. 150 personer

Mødesalen:
Trådløse mikrofoner
Tavle
Overhead
Video/dvd
Projektor
Flipover tavle
Teleslynge

Mødelokale 1:
TV m. video/dvd
Projektor
Overhead
Flipover-tavle

Mødelokale 2:
Projektor
Overhead
Whiteboard
Flipover-tavle

Mulighed for trådløs internet-adgang i mødelokaler og i mødesalen.

Kontakt: Bornholms Folkebiblioteker

 


Nexø Bibliotek

Nexø Bibliotek har et mødelokale på ca. 35 m2.
Kontakt: Nexø Bibliotek, tlf. 5692 1850 eller mail, Nexø Bibliotek


Svaneke Bibliotek

Svaneke har et par mødelokaler til brug for mødevirksomhed og kulturelle aktiviteter.
Kontakt: Tlf. 5692 1840 eller mail, svanekebibliotek@brk.dk

 

Brugernavn og login Brugernavn og login

Få hjælp til brugernavn og login. Med et brugernavn kan du også bruge 'Huskelisten'.

Selvbetjente biblioteker Selvbetjente biblioteker

 Selvbetjeningsbiblioteker

På alle øens biblioteker kan du bruge biblioteket uden for den betjente åbningstid, kl. 7-22.
Læs mere.

Bornholms RegionskommuneBornholms Folkebiblioteker  •  Pingels Allé 1  •  3700 Rønne  •  Tlf. 5692 1800  
E-mail: roennebibliotek@brk.dk •  EAN 5798009954343  •  CVR 26696348