Åbningstider Åbningstider

I DAG (ALLE DAGE)  

Selvbetjente biblioteker
Er du 15 år eller ældre kan du få adgang med dit lånerkort alle dage kl. 7-22.

Bornholms Ø-arkiv

Dansk Dansk English English
Reglement & gebyrer

 

Låneregler for Bornholms folke- og skolebiblioteker

 

Biblioteket er dit – brug det!


Du kan låne mange slags materialer: Bøger, lydbøger, tidsskrifter, musik, spil og DVD. Og du får adgang til mange elektroniske ressourcer.

• Udlånte materialer kan reserveres
• Materialer, som biblioteket ikke har, kan som regel skaffes fra et andet bibliotek
• Bibliotekerne tilbyder adgang til Internet – også trådløst

Sådan kan du låne

Det er gratis at bruge bibliotekerne på Bornholm. Indmeldelse sker ved at vise legitimation (sundhedskort) og vælge en pinkode, som bruges til selvbetjening.

Hvis du er under 18 år, så husk at du skal have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. Indmeldelsesblanket får du på biblioteket eller hjemmesiden.

Alle folkeskolernes elever tilbydes et lånerkort, hvis de ikke har et i forvejen. Dette lånerkort gælder til både skolens bibliotek og folkebibliotekerne.

Lånerkortet er personligt, så du må ikke lade andre bruge det. Hvis biblioteket konstaterer misbrug af denne regel, kan der spærres for adgang til yderligere lån.

• Voksne låner normalt på sundhedskortet, børn får et særligt lånerkort

• Lånetiden er op til 5 uger, men nogle materialer har kortere lånetid. Det fremgår altid af din udlånskvittering, hvornår du skal aflevere de enkelte materialer

• Lånetiden kan forlænges, hvis ikke andre har reserveret materialet

• Du er personligt ansvarlig for det, der lånes på dit kort

• Alle lånte materialer benyttes på eget ansvar. Biblioteket er ikke erstatningspligtigt ved skader på afspillere m.v.

• Hvis du mister dit lånerkort skal du straks give biblioteket besked for at undgå misbrug

• Husk at melde flytning til biblioteket

Oplysningerne om dine lån gemmes digitalt, indtil du afleverer det lånte og et eventuelt gebyr er betalt. Herefter slettes alle oplysninger om dine lån.

Selvbetjening på biblioteket

• Selvbetjening er baseret på login med lånernummer (sundhedskort eller lånerkort) og pinkode
• Brug bibliotekets automater til både lån og aflevering
• Brugen af pc´er logges. Loggen opbevares i 4 uger.

Selvbetjente folkebiblioteker

Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne, Svaneke og Aakirkeby har selvbetjente folkebiblioteker. Det betyder at du kan lukke dig ind med dit lånerkort alle ugens dage fra kl. 7 til 22 og benytte alle bibliotekets tilbud. Du skal være fyldt 15 år for at kunne bruge denne service.

Regler om erstatning

• Biblioteket kan kræve erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale. Biblioteket anvender gældende pris som erstatningspris. Bøger og musik kan erstattes ved at give biblioteket et nyt og ubeskadiget eksemplar af det ødelagte materiale.

• Bemærk at erstatningsprisen for film og spil kan være særdeles høj, over 1.000 kr., på grund af de særlige aftaler for biblioteksudlån. Også lydbøger kan være kostbare. Hvis en enkelt skive bliver ødelagt, kan biblioteket kræve erstatning for hele lydbogen.

Gebyrtakster

Det er gratis at låne, hvis du overholder afleveringsfristen.

Du får automatisk en påmindelse om sidste afleveringsdag via e-mail eller SMS.

For overskridelse af lånetiden gælder følgende gebyrtakster for voksne:

1–14 dage 10 kr.
15-36 dage 50 kr.
Over 37 dage 100 kr.

Bemærk at du skal betale, når du afleverer for sent, hvad enten du har modtaget en rykker eller ej.

Normalt sender biblioteket en rykker, når der er gået 14 dage efter afleveringsfristen.

Hvis du har ubetalte regninger og/eller gebyrer på 200 kr. eller derover, kan der spærres for yderligere lån. Dette gælder indtil det lånte er afleveret eller erstattet – og gebyrerne er betalt.

Adfærd på biblioteket

Biblioteket forventer, at alle brugere tager hensyn til hinanden og holder en ordentlig tone.

Personalets anvisninger skal følges.

Bibliotekerne videoovervåges, og optagelserne bliver brugt efter gældende dansk lovgivning.

I den selvbetjente åbningstid må du ikke lukke andre end dig selv og evt. dit barn ind.

Det er ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol på biblioteket, og det er heller ikke tilladt at opholde sig på biblioteket hvis man er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Overtrædelse af adfærdsreglerne kan medføre bortvisning og spærring af lånerkortet.

 

Reglementet er revideret august 2017

 

 

Brugernavn og login Brugernavn og login

Få hjælp til brugernavn og login. Med et brugernavn kan du også bruge 'Huskelisten'.

Huskelisten - sådan! Huskelisten - sådan!

 
Nyttig når du vil reservere - eller hvis du vil gemme titler fra en søgesession til den næste. Læs mere

Selvbetjente biblioteker Selvbetjente biblioteker

 Selvbetjeningsbiblioteker

På alle øens biblioteker kan du bruge biblioteket uden for den betjente åbningstid, kl. 7-22.
Læs mere.

Bornholms RegionskommuneBornholms Folkebiblioteker  •  Pingels Allé 1  •  3700 Rønne  •  Tlf. 5692 1800  
E-mail: roennebibliotek@brk.dk •  EAN 5798009954343  •  CVR 26696348