Åbningstider Åbningstider

I DAG (ALLE DAGE)  

Selvbetjente biblioteker
Er du 15 år eller ældre kan du få adgang med dit lånerkort alle dage kl. 7-22.

Bornholms Ø-arkiv

Dansk Dansk English English
Vision & værdier

Bornholms Biblioteker har etableret 7 overordnede værdier, som den enkelte medarbejder og den samlede organisation skal have som pejlemærker i omgangen med hinanden.

Vi stræber mod at have en arbejdsplads som er kendetegnet ved: Fællesskab, Arbejdsglæde, rummelighed, respekt, kontinuerlig uddannelse, kommunikation og mulighed for fornyelse. Den fælles bevidsthed om disse værdier bør også afspejle sig i betjeningen af og dialogen med bibliotekets brugere. Værdierne afspejles også i organisationens mødestruktur og den medarbejderindflydelse, der ligger heri.

Værdi og visioner - illustrationer
 

 

Værdier

1. FÆLLESSKAB

Loyalitet:

• At være loyal overfor alle man er i berøring med
Ejerskab:
• Vi er alle en del af Bornholms Biblioteker
Demokrati:
• At være medansvarlig og øve medindflydelse

2. ARBEJDSGLÆDE

Begejstring og drivkraft:
• At være ærlig og åben
• At give og modtage anerkendelse

Lyst til at yde:
• At engagere sig

3. RUMMELIGHED

Flytte grænser:
• Turde se nye muligheder
• Rykke ståsted

Plads til forskellighed:
• Respektere hinandens forskelligheder

Åbenhed:
• At være åben, lytte og tage ansvar

Imødekommenhed:
• At være konstruktiv

3. RESPEKT

Respektere hinandens forskellige baggrunde:
• At have tillid til andres virke
• At lytte til andres erfaringer

Respektere hinandens forskelligheder:
• At sige fra ved personlig grænseoverskridelse
• At være sig selv

Respekt på alle niveauer:
• At vise gensidig respekt
• At have tillid
• At overholde regler og aftaler

5. UDDANNELSE

Nytænkning:
• At være åben for alt nyt, som sker på biblioteket og i den danske og internationale biblioteksverden

Høj grad af faglighed:
• At være opdateret
• Inspirerende igangsætter
• Videreudvikling
• Samarbejde på tværs af faggrænser

Dygtiggørelse:
• søge ny viden
• kurser
• udveksling af idéer og erfaringer

Kompetence:
• At udvikle sig personligt og fagligt
• Holde sig fagligt ajour

Personlig udvikling:
• At være åben overfor kritik og ændringer
• At lære af egne og andres erfaringer

6. HØJT KOMMUNIKATIONSNIVEAU

Information:
• Alle har pligt til at informere
• Alle har pligt til at holde sig opdateret på mail, referater og Dragenettet
• Målret information til rette modtager
• Giv respons

7. MULIGHEDER FOR FORNYELSE

Plads til kreativitet:
• Være åben for nye tiltag og alternative muligheder

Plads til eksperimenter:
• Afprøve nye samarbejdsformer, aktiviteter, metoder m.m.

Inspirerende miljø:
• Åbenhed overfor ideer og nyskabelser


Spørgsmål:
 Bibliotekschef Jon Madsen, e-mail.

Brugernavn og login Brugernavn og login

Få hjælp til brugernavn og login. Med et brugernavn kan du også bruge 'Huskelisten'.

Huskelisten - sådan! Huskelisten - sådan!

 
Nyttig når du vil reservere - eller hvis du vil gemme titler fra en søgesession til den næste. Læs mere

Selvbetjente biblioteker Selvbetjente biblioteker

 Selvbetjeningsbiblioteker

På alle øens biblioteker kan du bruge biblioteket uden for den betjente åbningstid, kl. 7-22.
Læs mere.

Bornholms RegionskommuneBornholms Folkebiblioteker  •  Pingels Allé 1  •  3700 Rønne  •  Tlf. 5692 1800  
E-mail: roennebibliotek@brk.dk •  EAN 5798009954343  •  CVR 26696348