E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger og andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder blot du har internet-adgang. Nogle af e-resurserne kræver, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner.