Gebyrer og regninger

Det er gratis at låne - men hvis du kommer for sent gælder et sæt af gebyrregler!

Gebyrtakster

Det er gratis at låne, hvis du overholder afleveringsfristen.

Du får automatisk en påmindelse om sidste afleveringsdag via e-mail eller SMS, hvis du har oplyst en eller begge dele, da du blev oprettet som låner.

For overskridelse af lånetiden gælder følgende gebyrtakster for voksne:

1–14 dage: 10 kr.
15-30 dage: 50 kr.
Over 31 dage: 205 kr. 

Bemærk at du skal betale, når du afleverer for sent, hvad enten du har modtaget en rykker eller ej.

Normalt sender biblioteket en rykker, når der er gået 14 dage efter afleveringsfristen.

Hvis du har ubetalte regninger og/eller gebyrer på 200 kr. eller derover, kan der spærres for yderligere lån. Dette gælder indtil det lånte er afleveret eller erstattet – og gebyrerne er betalt.

Nu kan du betale eventuelle gebyrer med MobilePay i forbindelse med aflevering på selvbetjeningsautomaterne.

Regler om erstatning

  • Biblioteket kan kræve erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale. Biblioteket anvender gældende pris som erstatningspris. Bøger og musik kan erstattes ved at give biblioteket et nyt og ubeskadiget eksemplar af det ødelagte materiale
     
  • Bemærk at erstatningsprisen for film og spil kan være særdeles høj, over 1.000 kr., på grund af de særlige aftaler for biblioteksudlån. Også lydbøger kan være kostbare. Hvis en enkelt skive bliver ødelagt, kan biblioteket kræve erstatning for hele lydbogen.

 

Spørgsmål: Bornholms Folkebiblioteker, tlf. 5692 6800 eller e-mail