Forny lån

Du kan forny dine lån, hvis de ikke er reserveret af andre.

Tip: Hent vores nye app til din smartphone eller tablet, læs mere. Den er nem at bruge!

Har du behov for at låne dine materialer længere end den tilladte udlånsperiode, kan du forny dine lån.

  • Du kan først forny 5 dage før sidste afleveringsdato.
  • Du kan normalt forny et materiale 3 gange
  • Du kan forny din lån på hjemmesiden under 'Lån' på 'Min konto' 
  • Du kan også forny direkte hos personalet på biblioteket - og gerne på e-mail eller telefon 5692 6800. 
  • Enkelte materialetyper, som fx '14-dages bøger' kan ikke fornyes
  • Materialer lånt fra det øvrige Danmark eller udlandet kan du ikke forny selv, men kontakt os gerne, så prøver vi at forny!

Er materialet reserveret til andre, kan du ikke forny dit lån. Fornyelse via hjemmesiden kan først ske 5 dage før lånetidens udløb.

Fornyelse på sms

Når du fornyer på sms: Du skal taste flg. BIBBORN FORNY ALLE. Vi anbefaler dog alle om at benytte hjemmeside eller bibliotekets app til dette. Særligt app'en er meget brugervenlig til fornyelser. 

Forny via hjemmesiden

Sådan gør du:

  • Log ind (øverste højre hjørne) med dit cpr-nummer (eller lånerkortnummer) og din pinkode
  • Klik på 'Min konto' (øverste højre hjørne)
  • Klik på 'Lån' 

Du kan nu se en oversigt over, hvad du har lånt på biblioteket. Først vises lån, som har overskredet seneste afleveringsfrist, derefter følger resten af dine lån, sorteret efter afleveringsdato.

Forlænge ét materiale: Du skal markere tjekboksen ud for materialet og klikke på forny øverst på siden

Forny alle lån: Markér tjekboksen ud for datoen og klikke på 'forny alle' øverst på siden

Når fornyelsen er gennemført, vises en bekræftelse øverst på siden og datoen er ændret ud for materialet.

Fjernlån / Lån fra øvrige danske biblioteker

Kontakt personalet hvis du vil forny lån fra andre biblioteker (fjernlån), som du har lånt gennem Bornholms Folkebiblioteker. Hvis der er kø på det aktuelle materiale, kan vi desværre ikke forny for dig - du må bestille på en frisk med den ventetid, det desværre giver.