Voksen - lånerkort

Kom hen på et af bibliotekerne på øen og tag dit Sundhedskort med, så melder vi dig ind med det samme. Eller opret dig via MitID.

Du kan blive meldt ind som låner uanset om du bor på Bornholm eller et andet sted i Danmark og udlandet. 

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Værnepligtige og personer med midlertidigt ophold i Danmark skal vise anden ID
 • Hvis du giver os din mail-adresse og/eller mobilnummer, sender vi meddelelser direkte til dig, når der er reserverede materialer parat. Vi minder også om sidste afleveringsdag

NB! Det er dit ansvar, at mail-adressen altid er korrekt. Du kan taste ændringer ind under ’Mine sider’ på hjemmesiden.  Se også regler for lån og gebyrer.

Opret dig som bruger med MitID.

Sådan låner du

Når du bliver meldt ind som låner, skal du vælge en pinkode. Du låner selv ved selvbetjeningsautomaterne. Du får en kvittering på det lånte inkl. afleveringsfrist. Hvis du har problemer med at bruge selvbetjeningsmaskinerne: Kontakt personalet!

Overblik over lån mm.

Du kan logge på med låner- eller cpr.-nummer og pinkode for at se afleveringsfrister og reservationer. Du kan også forny. Klik på ’Mine sider’.

Vilkår

 • Alle kan gratis bruge Bornholms Folkebiblioteker
 • Voksne bruger sundhedskortet (sygesikringskortet) som lånerkort
 • Lånetiden er normalt 5 uger for bøger, men ofte kortere for andre materialer
 • Lånetiden kan forlænges 3 gange, hvis ikke andre har reserveret materialet
 • Du er personligt ansvarligt for det, der lånes på dit lånerkort
 • Alle lånte materialer benyttes på eget ansvar. Biblioteket er derfor ikke erstatningspligtig ved fx. skader på afspilningsapparatur
 • Hvis du mister dit lånerkort, bør du sikre dig mod misbrug ved at kontakte biblioteket
 • Husk at melde flytning til biblioteket

Se også bibliotekets reglement og gebyrtakster.

Oplysninger om dine lån gemmes i it-systemet, indtil du afleverer det lånte og et eventuelt gebyr er betalt. Herefter slettes alle oplysninger om dine lån.

 

Spørgsmål: Bornholms Folkebiblioteker, tlf. 5692 6800 eller e-mail