Arkiv for Dansk Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur.

Dækker udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede. Adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur. ADL rummer pt. værker af 78 forfattere.

Digitaliserede udgaver

Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst.

Hvem står bag

Hjemmesiden er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab.