Mødelokaler

Foreninger kan gratis booke mødelokaler på biblioteket.

OBS! Pga. COVID-19 er der i øjeblikket restriktioner på antal af personer i mødelokalerne - kontakt biblioteket for nærmere information.

Ved booking orienterer vi om reglerne for antal personer i lokalet. Det er vigtigt, at arrangøren afsætter lidt tid til indretning af lokalet, således at afstandskravet på 1 m overholdes.

Bornholms Folkebiblioteker stiller lokaler til rådighed for foreninger m.fl. Fritids- og Kulturudvalget har vedtaget flg. retningslinier for benyttelse af mødelokalerne:

 1. Institutioner og almennyttige foreninger med godkendte vedtægter kan vederlagsfrit få mødelokaler stillet til rådighed på Bornholms Folkebiblioteker. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed hvad enten der opkræves entre eller ej, under forudsætning af at der er tale om et ikke-kommercielt arrangement.
   
 2. Ved ønske om en benyttelse af lokalerne, som er forbundet med udgifter for biblioteket, kan der dog pålægges et gebyr for benyttelsen, der svarer til bibliotekets udgifter.
   
 3. Andre organisationer end nævnt i pkt. 1 og enkeltpersoner kan efter anmodning få stillet mødelokaler til rådighed for offentligt tilgængelige arrangementer mod betaling, såfremt lokalerne ikke er optaget til andet formål. Anmodningerne vurderes i hvert enkelt tilfælde, og tvivlstilfælde forelægges bibliotekschefen til afgørelse.
   
 4. Ved kommercielle arrangementer opkræves altid betaling, uanset hvem der er arrangør.
   
 5. Bibliotekerne stiller ikke lokaler til rådighed for arrangementer af privat karakter.

Taksterne for lokaleleje er flg.:

Almindeligt mødelokale, pr. time: 100 kr.
Mødesal, pr. time: 200 kr.
Kommercielt arrangement, pr. time: 400 kr.

TEKNIK: Biblioteket tilbyder følgende tilslutningsmuligheder for eksterne enheder: VGA, HDMI (og i Rønnes store sal AppleTV). Adaptere skal brugere af lokalerne selv medbringe.

RØNNE

Der er adgang til lokalerne i tidsrummet kl. 7–22 alle dage.

3 mødelokaler med plads til 20 personer. NB! Efterår 2020: 2 lokaler med plads til 7 personer. 1 med plads til 9

Mødesal med plads til max. 150 personer., NB! Efterår 2020: 45 personer.

Mødesalen:

Trådløse mikrofoner
Tavle
Overhead
Dvd
Cd
Stationær PC
AppleTV
Projektor
Flipovertavle
Teleslynge

Mulighed for VGA- og HDMI-tilslutning

Mødelokale 1:
TV m. video/dvd
Projektor
Overhead
Flipovertavle

Mødelokale 2:
Projektor
Overhead
Whiteboard
Flipovertavle

Mødelokale 3: Et mindre mødebord med plads til max. 6 personer. Desuden har lokalet en sofagruppe.

Mulighed for trådløs internet-adgang i mødelokaler og i mødesalen.

Kontakt: Bornholms Folkebiblioteker, tlf. 5692 6800 eller e-mail

 

NEXØ

Nexø Bibliotek har et mødelokale på ca. 35 m2. 

Kontakt: Nexø Bibliotek, tlf. 5692 6850 eller e-mail.

 

SVANEKE

Svaneke Bibliotek har et par mødelokaler til brug for mødevirksomhed og kulturelle aktiviteter. 

Kontakt: Tlf. 5692 6840 eller e-mail.