Persondatapolitik

Sådan behandler vi dine persondata

Ved indmeldelse

Når du oprettes som bruger, giver du samtidig dit samtykke til at biblioteket må behandle dine persondata. Vi gemmer dine persondata så længe du er registreret som bruger, og dine adresseoplysninger opdateres automatisk via Folkeregisteret. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata, hvorved konsekvensen vil være at låneretten ophører samtidig med at de afgivne personoplysninger ikke længere behandles.

Børn og unge under 18 år indmeldes med en forældreunderskrift og oplysning om forældres/værges CPR. Der gives samtidig tilladelse til at biblioteket må behandle disse persondata. Vi gemmer forældres/værges persondata indtil barnet fylder 18 år.  Efter 25. maj 2018 opbevares indmeldelsesblanketten elektronisk; indmeldelsesblanketter modtaget før denne dato opbevares i papirform uden adgang for uvedkommende.

Vi registrerer oplysninger om flg.:

  • Låneroplysninger (CPR, navn, adresse, telefonnummer, email, noter og beskeder)
     
  • Lånehistorik (oplysninger om nuværende lån og reservationer)
     
  • Låners økonomiske mellemværende (ubetalte gebyrer og/eller erstatninger)

Ved besøg på biblioteket

Alle folkebibliotekerne på Bornholm videoovervåges i hele åbningstiden. Optagelserne gemmes i 3 uger og anvendes efter bestemmelserne i gældende dansk lov.
For at få adgang til biblioteket i den selvbetjente åbningstid skal du indlæse dit lånerkort/sundhedskort og taste din pin-kode. Disse oplysninger gemmes i 3 uger.

Ved udlån af materialer

Biblioteket gemmer oplysninger om dine lån indtil det lånte er afleveret og et evt. gebyr er betalt. Herefter slettes alle oplysninger om dine lån efter 30 dage. Oplysninger om dine lån, dine reserveringer og evt. mellemværender er kun tilgængelige for dig selv og bibliotekets personale.

For brugere tilsluttet Biblioteket-Kommer-ordningen gælder dog særlige regler, fordi brugeren giver sit samtykke til at biblioteket i brugerens egen interesse opbevarer oplysninger om brugerens sundhedsforhold, præferencer og tidligere lån. Disse oplysninger er kun tilgængelige for bibliotekets personale.

Ved arrangementer

Når du tilmelder dig et af bibliotekets eller Folkeuniversitetets arrangementer, giver du samtidig dit samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger. Vi opbevarer dine data i den sæson hvor du er tilmeldt, for at vi kan kontakte dig ved evt. ændringer, og vi sletter dine data ved starten af den følgende sæson.

Nyhedsbrev 

Vi anvender nyhedsbrevsudbyderen Ubivox. Se Bornholms Regionskommunes person datapolitik for nyhedsbreve .

 

Yderligere oplysninger

Du kan se de generelle regler for hvordan Bornholms Regionskommune håndterer persondata og hvad du kan gøre, hvis du vil begære indsigt i dine egne data, på Regionskommunens hjemmeside.

 

[Opdateret 22.11.23]