Værdier

Bibliotekets overordnede værdier: Fællesskab, arbejdsglæde, rummelighed, respekt, kontinuerlig uddannelse, kommunikation og mulighed for fornyelse.
 
Bornholms Folkebiblioteker har etableret 7 overordnede værdier, som den enkelte medarbejder og den samlede organisation skal have som pejlemærker i omgangen med hinanden.
 
Vi stræber mod at have en arbejdsplads som er kendetegnet ved: Fællesskab, arbejdsglæde, rummelighed, respekt, kontinuerlig uddannelse, kommunikation og mulighed for fornyelse. Den fælles bevidsthed om disse værdier bør også afspejle sig i betjeningen af og dialogen med bibliotekets brugere. Værdierne afspejles også i organisationens mødestruktur og den medarbejderindflydelse, der ligger heri.
 

Værdier

 
1. Fællesskab
Loyalitet:  At være loyal overfor alle man er i berøring med
Ejerskab: Vi er alle en del af Bornholms Folkebiblioteker
Demokrati: At være medansvarlig og øve medindflydelse
 
2. Arbejdsglæde
Begejstring og drivkraft:
 • At være ærlig og åben
 • At give og modtage anerkendelse
Lyst til at yde: At engagere sig
 
3. Rummelighed
Flytte grænser:
 • Turde se nye muligheder
 • Rykke ståsted
 
Plads til forskellighed: Respektere hinandens forskelligheder
 
Åbenhed: At være åben, lytte og tage ansvar
 
Imødekommenhed: At være konstruktiv
 
4. Respekt
 
Respektere hinandens forskellige baggrunde:
 • At have tillid til andres virke
 • At lytte til andres erfaringer
 
Respektere hinandens forskelligheder:
 • At sige fra ved personlig grænseoverskridelse
 • At være sig selv
 
Respekt på alle niveauer:
 • At vise gensidig respekt 
 • At have tillid
 • At overholde regler og aftaler
 
5. Uddannelse
Nytænkning: At være åben for alt nyt, som sker på biblioteket og i den danske og internationale biblioteksverden
 
Høj grad af faglighed:
 • At være opdateret
 • Inspirerende igangsætter
 • Videreudvikling
 • Samarbejde på tværs af faggrænser
 
Dygtiggørelse:
 • søge ny viden
 • kurser
 • udveksling af ideer og erfaringer
 
Kompetence:
 • At udvikle sig personligt og fagligt
 • Holde sig fagligt ajour
 
Personlig udvikling:
 • At være åben overfor kritik og ændringer
 • At lære af egne og andres erfaringer
 
6. Højt kommunikationsniveau
 
Information:
 • Alle har pligt til at informere
 • Alle har pligt til at holde sig opdateret på mail, referater og Dragenettet
 • Målret information til rette modtager
 • Giv respons
 
7. Mulighed for fornyelse
 
Plads til kreativitet: Være åben for nye tiltag og alternative muligheder
 
Plads til eksperimenter: Afprøve nye samarbejdsformer, aktiviteter, metoder m.m.
 
Inspirerende miljø: Åbenhed overfor ideer og nyskabelser
 
 
Spørgsmål: Bibliotekschef Jon Madsen, e-mail