Danmarkshistorien.dk

Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag

Frit tilgængeligt online historieleksikon og en digital historiebog. Her kan du i øjeblikket finde over 900 leksikonartikler, ca. 1.000 kilder samt en fremstilling af Danmarks historie fra oldtid til nutid opdelt i 13 kronologiske periodekapitler. Dertil kommer 14 e-bøger, ca. 80 filmklip, 160 lydklip, spil, quizzer, mytedrab og en tidslinje.

TIP: Sådan søger du

Baggrund

Danmarkshistorien.dk er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet.

Formålet er at give offentlighed og uddannelsesinstitutioner mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.