EMU Læringsportal

EMU Læringsportal

Adgang
Fri adgang
Undervisningsministeriets portal for grundskolen, erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser mm..

EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes. EMU er Undervisningsministeriets tværgående portal for grundskolen, erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser. Desuden findes der sektioner om førskoletilbud og arbejdsmarkedsuddannelser.

EMU kan bla. bruges til afklaring af hvilken vej man skal vælge efter grundskolen.

EMU indeholder også tematiserede afsnit om studieteknik, forskning inden for området, aktuelle temaer som 100-året for Reformationen, EU-initiativer mm..