Læsekompasset - en ny måde at finde inspiration til at læse og finde skønlitteratur.

Læsekompas

Adgang
Adgang hjemmefra
Find en bog der lige er noget for dig

Læsekompasset er en ny måde at finde inspiration til at læse og finde skønlitteratur.

  • Læsekompasset giver dig mulighed for at navigere i bibliotekernes samlinger ud fra oplevelser snarere end genrer eller emner.
     
  • Du kan søge på hvilke stemningner romaner har og finde noget som ligner.
     
  • Læsekompasset er litteraturformidling, som udnytter potentialet i det digitale ved at lade oplevelser, stemninger, fortællestemme og tid være afgørende i søgningerne frem for emne eller genre.