Servicemeddelelse: Biblioteket har haft et databrud, som nu er lukket
Databruddet er lukket 27. maj 2021

Biblioteket har haft et databrud, som nu er lukket

28.05.21
Brud på it-sikkerhed

I perioden 22. april til 27. maj har der desværre været et brud på it-sikkerheden på bibliotekernes offentlige pc'er.

Den løbende sletning af de filer, den enkelte borger kan gemme på pc’erne, har været ude af drift. Det kan i værste fald betyde, at hvis den enkelte bruger ikke selv har slettet sit dokument efter brug, så kan andre brugere uretmæssigt have fået adgang til filerne.

Fejlen er rettet pr. 27. maj, og alle dokumenter er slettet.

Vi beklager!

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jon Madsen, e-mail eller tlf. 5692 6810