Bibliotekspolitik

Vi formidler viden og oplevelser til børn, unge og voksne på Bornholm.

 

Vision

Bornholms Folkebiblioteker formidler viden og oplevelser til børn, unge og voksne på Bornholm. Folkebibliotekerne bidrager til borgernes livskvalitet ved at være åbne mødesteder, som er tilgængelige for enhver.
 
Overordnede målsætninger
 1. Folkebibliotekerne bidrager til oplysning, livslang læring og kulturel aktivitet ved en bred vifte af tilbud indenfor informations- og kulturformidling samt kulturelle arrangementer.
   
 2. Folkebibliotekerne skal være synlige aktiver ved at formidle en mangfoldighed af kultur og viden på tværs af de forskellige medieformer og fungere som borgernes indgang til kommunikation med den offentlige sektor.
   
 3. Folkebibliotekerne skal øge samarbejdet med folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre med henblik på at sørge for fælles materialeforsyning og formidling af materialer der fremmer læsning. 
   
 4. Folkebibliotekernes aktiviteter skabes og udvikles i samarbejde med brugerne.
   
 5. Folkebibliotekerne bidrager til at nå disse mål ved et decentralt og ensartet serviceniveau.
Flerårige mål
 1. Folkebibliotekernes tilbud er til rådighed for enhver der har ophold på Bornholm, og tilbuddene skal afspejle brugernes mangfoldighed indenfor alder, køn, etnisk oprindelse og interesser.
   
 2. Folkebibliotekernes kulturformidling omfatter alle relevante materialeformer: bøger, elektronisk lagret information, spil, foredrag, teater og levende musik såvel som musik- og filmoptagelser.
   
 3. Folkebibliotekerne og Folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre skal have et fælles reglement, som godkendes af Kommunalbestyrelsen, og et fælles IT-system der sikrer en højere tilgængelighed for alle materialer. Reglementet skal sikre en sømløs samdrift af de to bibliotekstyper, der refererer til hver sin lovgivning. Reglementet skal sikre, at al benyttelse af biblioteksmaterialer i folkeskolens undervisning er gratis, jfr. Folkeskolelovens bestemmelser, og endvidere at der er mulighed for at opkræve erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale, jfr. Bibliotekslovens bestemmelser.
   
 4. Brugerne skal have mulighed for at deltage aktivt i folkebibliotekernes arrangementer. Folkebibliotekerne skal være i løbende dialog med lokale foreninger og kulturelle råd om udviklingen af nye tilbud og services. Folkebibliotekerne skal samarbejde med Kulturskolen om bl.a. forfatterskole, afholdelse af koncerter og udstillinger.
   
 5. Folkebibliotekerne skal gennemføre jævnlige undersøgelser af brugernes tilfredshed og justere servicen i overensstemmelse hermed. 
   
 6. Folkebibliotekerne skal med ovenstående udgangspunkt lave en handleplan, som tydeliggør visionen og funktionen som lokalsamfundets kulturhus og fysiske mødested.
Årlige mål
Med ovenstående udgangspunkt aftales Bornholms Folkebibliotekers årlige mål og indsatsområder i den lederaftale, der indgås mellem Bibliotekslederen og Centerchefen for Skole, Kultur og Fritid.

 

Spørgsmål: Bibliotekschef Jon Madsen, e-mail

 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen/September 2017