Medicinhåndbogen

Medicinhåndbogen

Adgang
Fri adgang
Løbende ajourført oversigt over danske lægemidler.

Beskrivelse af samtlige lægemidler i Danmark, deres virkning og eventuelle bivirkninger.

Ajourføres hver 14. dag, så priser og tilskudsregler er korrekte.