Women’s Studies International

Women's Studies International

Adgang
Adgang hjemmefra
En guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10% fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fulltext på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning.